مواد اولیه

فلزات
قيمت مناسب و در عين حال استحکام فلز باعث شده تا متداولترين جنس در ساخت استند باشد.از ميان فلزات نيز آهن و آلومينوم بيشترين استفاده را دارند.فلز به صورتهای مختلف مثل ورق،مفتول و پروفيل استفاده ميشود. پوشش دهی نيز با فرايندهايی مثل رنگ و آبکاری صورت می گيرد.

 

پليمرها و مواد پلاستيکی
پيشرفت چشمگير دانش پليمر،باعث شده تا تنوع بسيار زيادی از اين مواد با خواص مختلف وجود داشته باشند.از فرايندهای فرم دهی ميتوان به تزريق و وکيوم فرمينگ اشاره کرد.يکی از پليمرهايی که در ساخت استند کاربرد زيادی دارد PMMA يا اکريليک است که با نامهای تجاری پلکسی گلاس یا لکسان در بازار عرضه ميشود.

 

چوب
با وجود قيمت نسبتا پايين چوب خام ،هزينه زياد فرم دهی و قابليت توليد محدود آن باعث شده که معمولا در ساخت و يا توليد کم از آن استفاده شود.خواص مکانيکی از ميان انواع مواد خام چوبی ،MDF (Medium Density Fiberboard)دارای خواص بهينه شده است و بيشترين استفاده را دارد.

استند کالایی است که در ساخت آن از دانش تبلیغات در کنار دانش فنی بهره گرفته ميشود تا اثر بخشی طراحی و نمای آن با ساخت خوب و هزینه مناسب کامل شود.