این گالری شامل انواع استندها از جمله :
استند رومیزی - استند ایستاده - استند دیواری - جای روزنامه - جای کاغذ و دفتر ( لوازم تحریر )
جای سی دی - جای گلدان - سبد میوه - استند ادویه -  جای نوشابه و انواع استند های تبلیغاتی فروشگاهی میباشد . 
کد 29
 
 
کد 30
 
 
 
کد 31
 
 
کد 32
 
 
 
کد 33
 
 
کد 34
 
 
 
کد 35
 
 
کد 36
 
 
 
کد 37
 
 
کد 38
 
 
 
کد 39
 
 
کد 40
 
 
 
کد 41
 
 
کد 42
 
 

برای مشاهده ادامه تصاویر به صفحه سوم مراجعه نمایید:

" صفحه چهارم "

 

برای مشاهده تصاویر  قبلی به صفحهات زیر مراجعه نمایید:

" صفحه اول "

 

" صفحه دوم "