این گالری شامل انواع استندها از جمله :
استند رومیزی - استند ایستاده - استند دیواری - جای روزنامه - جای کاغذ و دفتر ( لوازم تحریر )
جای سی دی - جای گلدان - سبد میوه - قفسه کتاب - استند دریل- جای نوشابه و انواع استند های تبلیغاتی فروشگاهی میباشد .
 
کد 1
 
 
کد 2
 
 
 
 
کد 3
 
 
کد 4
 
 
 
 
کد 5
 
 
کد 6
 
 
 
کد 7
 
 
کد 8
 
 
 
کد 9
 
 
کد 10
 
 
 
کد 11
 
 
کد 12
 
 
 
کد 13
 
 
کد 14
 
 
 
کد 15
 
 
کد 16
 
 

برای مشاهده ادامه تصاویر به صفحه دوم مراجعه نمایید:

" صفحه دوم "